Uspostava reciklažnih dvorišta. Referentni broj: KK.06.3.1.16

Predmet Poziva: je uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO), što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno odredbi u članku 4. stavku 1. točki 50. ZOGO-a), kao ni nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilne jedinice.

Svrha poziva: Doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Prihvatljivi troškovi:

1. Reciklažna dvorišta – građevine:

2. Reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:

Ukupan iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK. 

Intenzitet potpore po projektnom prijedlogu:

Intenzitet javne potpore: do 85%

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 18.03.2020. godine.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. veljače 2021. godine.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr  ili broj telefona 01/203 5001.

www.bdc.hr

Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!