VRTIĆI: upravljanje projektima i javnom nabavom

Već dugi niz godina ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje pružamo podršku u vođenju projekata te podršku u postupcima javne nabave.

Što obuhvaća podrška u upravljanju projektima i postupcima javne nabave?

Podrška u upravljanju projektima obuhvaća:

Postupci javne nabave:

  1. a) Priprema Dokumentacije o nabavi za postupke javne nabave (DoN),
  2. b) Ustupanje jedne ovlaštene osobe s certifikatom iz područja javne nabave u Stručno povjerenstvo za javnu nabavu;
  3. c) Podrška Naručitelju u svim fazama postupka javne nabave: postupcima prethodnog savjetovanja, objavi poziva, javnog otvaranja ponuda, pregledu i ocjenjivanju ponuda, izradi zapisnika o pregledu i ocjeni i odluke o odabiru.