Primjena solarne energije u poljoprivredi

Povećanje troškova proizvodnje jedan je od najvećih izazova s ​​kojima se suočava poljoprivredni sektor. Zbog sve većih ekoloških izazova i stalnog rasta cijena energije i fosilnih goriva, ključna je optimizacija resursa i korištenje alternativnih energija, a u tradicionalnom sektoru kao što je poljoprivreda, implementacija novih tehnologija koje omogućuju uštedu energije i manju potrošnju resursa nažalost ide sporije nego u industriji.

Unatoč tome, i u poljoprivrednom sektoru također postoji svijest da je neophodno optimizirati resurse i povećati energetsku učinkovitost i to favorizirajući primjenu obnovljivih izvora energije. Upravo su to ciljevi uključeni u Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan 2021.-2030., koji u tom smislu uključuje i potporu selu.

Električna energija je neophodna u staklenicima, sustavima za navodnjavanje i objektima za skladištenje, obradu, pakiranje i distribuciju proizvoda čime korištenje obnovljivih izvora energije za opskrbu električnom energijom postaje jedan je od temelja održivosti poljoprivrede te sniženja troškova.

Solarna energija jedna je od najčešće korištenih oblika obnovljivih izvora energije. Fotonaponska energija ima široku primjenu: koristi se u automatskim sustavima za navodnjavanje, za regulaciju uvjeta u staklenicima, u skladištima za vlastitu potrošnju energije, u elektrifikaciji poljoprivrednih vozila i slično. Mogućnosti su zapravo nebrojene. 

Prednosti održive poljoprivrede

Učinkovitije korištenje resursa omogućuje niže troškove proizvodnje te povećanje održivosti proizvodnje a niži troškovi proizvodnje znače povećanje konkurentnosti. Solarni paneli i elektrane, ovisno o geografskom području, mogu znantno smanjiti troškove električne energije a Hrvatska ima velik potencijal za korištenje energije sunca jer raspolaže s prosječno 2.000 sunčanih sati na kontinentalnom dijelu i 2.700 sati na obali. Konkurentnost proizvoda dobivenog zelenom koristeći obnovljive izvore energije ne raste samo zbog uštede energije pri proizvodnji, već i zbog mogućnosti da ga se brendira kao proizvod dobiven uz pomoć čiste energije.

Otvoreni natječaji za sufinanciranje

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2 »korištenje obnovljivih izvora energije«.

Detaljne informacije o naatječaju dostupne su na stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ruralni razvoj (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Više o natječaju na sljedećem linku: https://bdc.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-4-2-potpora-za-ulaganja-u-preradu-marketing-i-ili-razvoj-poljoprivrednih-proizvoda/