Jeste li prihvatljiv prijavitelj? EnO obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Jeste li prihvatljiv prijavitelj? EO zgrada kulturnog dobra