Razvoj poduzetništva

Priprema i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova

Podrška u fazi prijave projekta

Pisanje kvalitetne projektne prijave nije nimalo jednostavan posao. Uspješna prijava podrazumijeva dubinsko poznavanje pozadine programa kao i stapanje iste s idejom samog projekta. Nepridržavanje ovog pravila kao jednako kao i propust u prijavi tehničke prirode  može značiti gubitak prilike za pridobivanje bespovratnih sredstava. Stoga prijavu projekta prepustite profesionalcima, s iskustvom. U ovoj fazi suradnje naplaćujemo samo osnovne troškove, oslanjamo se na suradnju u fazi provedbe kada se financiramo iz samog projekta! 

Podrška u fazi provedbe projekata

Pridobiti sredstva je tek prvi i najčešće lakši dio posla, ispravno provesti projekt je puno zahtjevnije! I male greške u poštivanju kompleksnih pravila i procedura, kašnjenje u izvještajima kao i ostale greške, najčešće nenamjerne, mogu vas stajati milijune.

Usluge promidžbe i vidljivosti

Neizostavna komponenta svakog projekta koji se provodi je uspješna komunikacija. Dok se vi bavite svojim projektom, osiguravanje ogovarajuće promidžbe i vidljivosti, uključujući i kreiranje sadržaja i samog promotivnog materijala (digitalno i tiskano), zakup medijskog prostora i ostale aktivnosti prepustite nama.

Podrška u javnoj nabavi

Najčešći razlog tzv. „korekcija“ u korištenju EU fondova proizlazi iz pogrešaka koje nastaju uslijed pogrešne provedbe nabave. Raspolažemo s 5 stručnjaka javne nabave a imamo uspostavljenu uspješnu i u više navrata dokazanu suradnju s specijaliziranim odvjetničkim uredima kojima je javna nabava uža specijalnost. 

Usluge informiranja

Koliko puta Vam se dogodilo da ste za priliku saznali tek kad su drugi istu već iskoristili? Propustiti informaciju znači propustiti priliku, a svaka propuštena prilika predstavlja gubitak. BDC-ovi stručnjaci savladali su relevantne programske dokumente i zakonske propise, prate godišnje i ostale najave te svakodnevno sustavno provjeravaju više desetaka izvora relevantnih informacija. Za naše klijente filtriramo informacije bitne za njihov razvoj i dostavljamo ih isti dan.

Poticanje ulaganja i istraživanja i razvoja za male, srednje i velike poduzetnike

Temeljem Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o poticanju istraživanja i razvoja, mali, srednji ali i veliki poduzetnici mogu ostvariti značajne porezne olakšice i izravne financijske poticaje za projekte koji:

Podrška u pridobivanju kreditnih sredstava i korištenje financijskih instrumenata

Za male, srednje i velike poduzetnike osiguravamo uspješnu pripremu za pridobivanje komercijalnih kredita, HABOR kredita, te financijskih instrumenata – jamstava.

Izrađujemo poslovne planove, financijske studije, studija izvedivosti, CB analize i provodimo koordinaciju s financijskim institucijama i HAMAG-om end-to-end, tj. od ideje do završetka projekta.