Strateško planiranje

Izrada Strateških i razvojno-planskih dokumenata za JLS

Svi znamo za izreku “Ako ne znaš kamo ideš, svaki put je dobar”, a tek rijetki su shvatili da je “najgore dobro raditi pogrešan posao”. Nepotrebno je dalje razglabati zašto je potrebno imati dobru strategiju razvoja, ispravno utvrđene prioritete, pretočene u ciljeve i programe tj. mjere.

Svaka organizacija, javno tijelo, ustanova ili poduzetnik, mora imati stvaran, realan, temeljit i ažuran strateško-razvojni dokument. Za poduzetnika je to njegova misija, vizija, ciljevi i poslovni plan, a za JLS razvojna strategija (Strateški razvojni plan). Svakom strateškom dokumentu pridajemo veliku pozornost, kako sadržaju tako i procesu; to je prilika da se okupe sve kreativne snage neke organizacije oko zajedničkih ciljeva.

BDC izrađuje strateške razvojne planove JLS s dubinskim razumijevanjem problematike i na način da je svaka strategija jedinstvena, nastala u sinergiji kreativnih snaga okupljenih oko postizanja napretka. Razvili smo vlastitu inkluzivnu metodologiju izrade strategija i strateških planova razvoja, sukladno najvišim standardima.

Za JLS izrađujemo strateške razvojne planove, i planove razvoja pojedinog gospodarskog područja,  provedbene planove, programe i planove upravljanja imovinom, Planove razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) i ostale dokumente.