Politički marketing

Usluge političkog savjetovanja 

U demokraciji je važno da građani mogu na temelju dobro prezentiranih političkih kampanja i jasno iznesenih strateških te programskih ciljeva donijeti promišljenu izbornu odluku. Kako bi to bilo moguće, nužno je da politički akteri na odgovarajući način komuniciraju, imaju razrađenu i jasnu strategiju, taktiku, program, ciljeve te da sve navedeno temelje na dobrom poznavanju društvene i političke situacije. Politička kampanja vodi se svaki dan – na terenu, u razgovoru s građanima, na javnim tribinama, u medijskim nastupima, objavama na društvenim mrežama i prezentacijom vlastitih akcija!

BDC pruža usluge političkog savjetovanja – od izrade političkih strategija i taktika, preko savjetovanja oko pisanja dokumenata, sve do svakodnevnih objava, analiza dane političke situacije i praćenja medija u svrhu bolje informiranosti i jasnog definiranja smjera političkog djelovanja.

Na vama je da ostvarite svoje političke i komunikacijske ciljeve, na nama je da vam u tome pomognemo, a zajedno činimo demokraciju u našoj zemlji boljom!

Usluge političkog savjetovanja uključuju: