Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu