Bespovratna sredstva iz EU fondova

Priprema i podrška u provedbi EU financiranih projekata za JLS 

Svoje kapacitete izgradili smo na ideji da postanemo dodatni kapacitet za JLS u vezi s pripremom i provedbom EU fondova.

Po principu one-stop-shop, za JLS radimo pripremu i provedbu EU financiranih projekata, s područja Europskog fonda za regionalnog razvoj, Europskog socijalnog fonda, Programa ruralnog razvoja te Europske teritorijalne suradnje.

JLS s kojima surađujemo već 10-tak godina među najuspješnijima su u korištenju EU fondova, ne bez razloga.